Съдържание на динамичен уеб сайт

Съдържание на сайт

Съдържание на сайт

Как да създадем съдържанието на сайта?

Да започнем със заглавието на страницата в уеб сайта, то трябва да е свързано с останалата част от съдържанието в същата тази стараница.
Ако става въпрос за продуктова страница на е-магазин, тогава напишете описанието, модела и номера, ако има такъв, както и други харрактеристики, като цвят/размер например.
Самото съдържание, трябва да е достатъчно изчерпателно и подробно, за да може да потребителят за разбере какво иската де му кажете с него.
Тази стратегия, много ще помогне и за SEO оптимизрането на уеб сайта от търсещите машини, като Google, Bing....
Също така е хубаво да правите вътрешни връзки с други страници, като използвате думи и фрази, с които да ги свържете. За това трябва много внимателно да пишете съдържанието на страницата. Погледнато от гледна точка за оптимизацията на сайта Ви, съдържанието на всяка страница трябва да е уникално и да не се повтаря в други страници.
Разбира се, под съдържание не се разбира само текст, а и изображения, които е хубаво да бъдат с компресирани размери, това ще помогне много за бързо зареждане на уеб сайта. Също така препоръчвам за изпозвате PNG 8, или в краен случай, където е необходимо PNG 24, като формат на изображениятa в сайта ви.
Не оставяйте непопълнени полетата за ключовите думи и мета-описанието, както и alt-text и description. Ключовите думи, които трябва да изберете, задължително трябва да са от съдържанието на текущата страница, това важи всяка една страница в сайта.
Не залагайте на малко и общо съдържание и повече изображения, това не се харесва от Google, няма да даде желания резултат, за да излезете на първа страница при търсене.
Когато става въпрос за съдържание на продуктова страница, постарайте се за всеки един продукт да слагате индивидуално описание, което да е максимално подробно за съответния продукт.
Гугъл приветства четото добавяне на информация в всеки сайт, това му показва, че Вие се грижите за него.
Не занемарявайте качването на новини, промяната на съществуващи статии, актуализирането им и добавянето на нови.

Java или Джава е обектно-ориентиран език за програмиране.
CSS
PHP
AJAX
MYSQL
HTML