Мултиезичен уеб сайт

Сайт на няколко езика

Мултиезична поддръжка на уебсайт необходимо ли е, често задаван въпрос?

Много често хората, чиито сайтове са само за България мислят, че мултиезичната поддръжка не е необходима. Но това е много грешно разбиране на нещата, защото в България има много чижденци, които живеят тук и търсят точно техните продукти и услуги.
Също така, сайта който има и друг език, освен основния си се оптимизира по-добре в Гугъл, защото за всяка една статия/бутон си има отделни полета за оптимизация. Така, че колкото езика имате в сайта си толкова повече възможности за посещения ще имате.

А..Всичко ли трябва да се превежда?

И тук отговора е "ДА"...
Това е необходимо заради асоциирането на съдържанието на всичките езици в сайта.

Какво ще рече това?

Когато сте в дадена статия която сте открили в GOOGLE, и натиснете флагчето за да смените езика, тогава се зарежда началната страница на сайта (за по-големи сайтове, това отказва посетителя, да продължи да търси, въпросната статия на друг език). Това не е правилно, в този случай сайта трябва да отваря същата страница, но на другия език. Но когато тази страница липсва, защото не е преведена, браузъра отваря началната страница на сайта Ви.
Това налага всяка една страница в сайта Ви да има еквивалент на езиците, които сайта Ви поддържа. И също така тези страници да са асоциирани помежду си !

Но как се превежда един уеб сайт?

Има два начина, единия е с автоматичен прводач, като Гугъл транслатор,   но това е неточен и некоректен превод, и много често смешен. Този тип превод е не сериозен за сериозните хора и  сериозния бизнес:)


И втория тип е точно този, който използвам аз, стандартен мултиезичен сайт. В който всяка една статия е преведена от преводач/и за всеки един съответен език. Както и самото съдържание на самия уеб сайт, имам предвид сиетемните преводи на сайта.

Java или Джава е обектно-ориентиран език за програмиране.
CSS
PHP
AJAX
MYSQL
HTML